Βασικά Χαρακτηριστικά
Δεν απαιτείται εγκατάσταση προγράμματος.
Εύκολη εκμάθηση από χρήστες χωρίς εμπειρία σε υπολογιστές.
Εύκολη δημιουργία και διόρθωση ερωτήσεων.
Δυνατότητα τράπεζας ερωτήσεων για δημιουργία διαφορετικών τεστ.
Άμεση έκδοση αποτελεσμάτων και παρουσίαση στατιστικής ανάλυσης.
Παρουσίαση γραφημάτων, στατιστικών των μαθητών και τάξεων.
Πρόσβαση με χρήση των        
Πρόσβαση μέσω όλων των Συσκευών.      


Nature

© tec33.com | Privacy Policy | Terms of Service