Η Πλατφόρμα e-test μπορεί να χρησιμοποιηθεί από :  • Όλα τα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών

  • Όλα τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

  • Όλα τα Δημόσια Σχολεία

  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

  • Ιδιωτικές Εταιρείες
    Nature
  • © tec33.com | Privacy Policy | Terms of Service